Środki wykorzystywane przez Staż Pożarną

Chociaż Straż Pożarna kojarzy się głównie z gaszeniem pożarów, to zakres ich obowiązków dalece wykracza poza walkę z ogniem. Strażacy również pomagają w razie wypadków drogowych, usuwają zagrożenia (w tym chemiczne) i niosą pomoc w innych, życiowych sytuacjach. Dlatego już od dawna na ich wyposażeniu znajduje się więcej niż tylko woda w wężownicy!

Nowoczesne środki w służbie Straży Pożarnej

Oczywiście woda wciąż pozostaje zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o środki wykorzystywane przez Straż Pożarną do gaszenia pożarów i neutralizowania ich następstw. Niski koszt jednostkowy, możliwość długotrwałego stosowania, świetne i dobrze znane właściwości fizyczne – wszystko to sprawia, że woda jeszcze przez dekady nie zniknie jako podstawowy środek do gaszenia pożarów. Jednak nie zawsze okazuje się ona wystarczająca czy bezpieczna. W niektórych sytuacjach, jak np. pożar tłuszczów czy niektórych rodzajów paliw wykorzystanie wody może prowadzić do większych konsekwencji, a nawet eksplozji. Nie jest ona również zbyt efektywna w usuwaniu następstw wycieków. Dlatego Strażacy w swoich działaniach sięgają coraz szerzej po nowoczesne środki, np. pozwalające na ograniczanie skutków wycieków paliw, produktów ropopochodnych czy substancji toksycznych – przede wszystkim po sorbenty. Są to specjalnie opracowane preparaty o porowatej strukturze, które dzięki swoim właściwościom fizycznym i chemicznym są w stanie wchłonąć płyny o objętości od 100 do nawet 1000% masy własnej. Dzięki temu sorbenty sypkie okazują się potężnym narzędziem w rękach strażaków, umożliwiając im szybkie zneutralizowanie substancji łatwopalnych czy wybuchowych w miejscu wypadku, ale również pozwalając na ograniczenie skutków środowiskowych wycieku substancji szkodliwych. Zastosowanie sorbentów pozwala na szybsze uprzątnięcie i uporządkowanie terenu, chroniąc okolice przed większym skażeniem.

Sorbenty – przełom w działaniach Straży?

Jak pokazują doświadczenia strażaków, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, z sorbentami na czele, pozwala na szybsze reagowanie na zagrożenie ze strony substancji łatwopalnych, wybuchowych, żrących czy trujących. Sorbenty pozwalają podejść bliżej miejsca wycieku, łatwiej zneutralizować zagrożenie i szybciej rozpocząć akcję ratowniczą. Poza tym są niedrogie, łatwe w zastosowaniu i niepalne, przez co można korzystać z nich w bezpośrednim sąsiedztwie pożaru. Coraz częstsze sięganie po nowoczesne rozwiązania pozwala reagować szybciej i działać skuteczniej – co przynosi korzyść zarówno środowisku naturalnemu, jak i osobom znajdującym się w okolicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here